O soutěži

Formule 1 ve školách je jedinečná,
celosvětově vzdělávací soutěž, určena pro týmy studentů středních škol ve věku
od   15 - 19 let. 


Studenti mají za úkol navrhnout,
zkonstruovat, otestovat, vyrobit a závodit s vlastním modelem formule 1, který
je poháněn CO2.


Učí se používat CAD software, pomocí
kterého tvoří design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu
chování modelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerují data a CNC frézku,
která na základě dat vyrobí závodní model.


Součástí soutěže je i příprava ústní
prezentace realizované práce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace,
která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu.


Povinností týmu je i zajistit si
finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně
financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování,
spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže)


Závodí se na úrovni národních kol
(Čechy a Morava), celostátního finále a ve světovém šampionátu. Hlavní výhrou
ve světovém finále je stipendium, pro všechny členy týmu, na londýnské
univerzitě, obor: "Automobilový inženýr"


Výzkum studenty učí používat
výpočetní techniku v konstrukčním a technologickém procesu, fyziku,
aerodynamiku, design, reklamu, grafiku, marketing, finanční strategii, vedení
stáje a práce v týmu. To vše v imaginárním, konkurenčním a vzrušujícím
prostředí.


Projekt Formule 1 ve školách je
neziskový.


Z každé školy je možné přihlásit
libovolný počet týmů.


Z každého kraje se do soutěže může
zapojit maximálně prvních šestnáct registrovaných týmů, ten který se
zaregistruje jako sedmnáctý v pořadí bude pro daný kraj v roli náhradníka.


Cíle projektu


Studenti se v rámci projektu učí
pracovat se softwary používanými nejen v reálném prostředí formule 1, ale i v
běžném automobilovém, leteckém nebo strojírenském průmyslu.


Znalost CAD/CAM softwaru umožňuje
orientovat se v oboru, který má stále větší význam.


Projekt umožní důkladně poznat tyto
systémy a získat zkušenosti:


při tvorbě digitálních modelů


ve zpracování NC kódů


v konstrukční činnosti


v projektové činnosti


Využití těchto systémů je velmi
potřebné pro celkový rozvoj všech vědních oborů.


Studenti mohou konzultovat své návrhy
se zkušenými konstruktéry a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti.


Zapojením se do soutěže mohou poznat
spoustu zajímavých lidí ze světa motorismu a hlavně mohou své modely porovnat s
modely studentů z dalších 30 zemí.